Home

Hk kontingent ved efterløn

Ret til efterløn? Læs mere om efterlønsregler og - HK

Det gør du ved at udfylde og indsende blanketten Til- og afmelding af ATP betaling (efterløn) på Mit HK. Ændringen kan kun ske fra den 1. januar. Får vi din til- eller afmelding efter den 10. januar, kan ændringen først ske fra den 1. januar det efterfølgende år Når du vil på efterløn, skal du fortælle os, om pensionsoplysningerne er rigtige Når du ansøger om efterløn, får du vist de pensionsoplysninger, vi fik indberettet ved din efterlønsalder. Er der sket ændringer i dine pensioner i de seneste 6 mdr. før du nåede din efterlønsalder, skal du oplyse om det på din efterlønsansøgning HK giver dig et samlet overblik over efterlønsordningen og hvad du skal være opmærksom på. Tjek bl.a. din efterlønsalder, efterlønsbevis og efterlønssatserne Hk kontingent ved efterløn. Efterløn Efterløn er en ordning, hvor du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, før du bliver folkepensionist. På disse sider kan du blive klogere på tilmelding til ordningen samt tiden før, under og efter efterløn Du skal fortsætte med at være medlem af din a-kasse, mens du modtager efterløn, og du skal betale medlemsbidrag til a-kassen.

Ring til HK's a-kasse. Når du har spørgsmål til dagpenge, feriedagpenge, efterløn, jobsøgning i EØS og selvstændig virksomhed. 7010 678 på, at arbejdspladsklubber også kan opkræve et mindre klubkontingent. Flere oplysninger om kontingent kan du få ved at kontakte din lokale HK-afdeling. Du finder kontakt-oplysninger på bagsiden. EFTERLØN For at få ret til efterløn ved efterlønsalderen, skal du have været medlem af en a-kasse og betalt efter Som HK-medlem på pension, førtidspension eller efterløn er du med i HK Seniorer og kan blive medlem af en lokal seniorklub og deltage i både faglige og sociale aktiviteter. Se mere her Få tryghed på arbejdsmarkedet med HK. Vælg den type medlemskab som passer til dig og brug vores online beregner til at finde prisen på dit kontingent Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere; Selvstændig virksomhed og efterløn; Udland og efterløn; Pligter, når du modtager efterløn; Fleksydelse. Tilmelding til fleksydelsesordningen; Udmeldelse/gentilmelding til fleksydelsesordningen; Udbetaling af fleksydelse ; Delpension; Seniorjobordning; Pligter, når du modtager efterløn Du har pligter, når.

Går du på efterløn, når der er tre år eller mere til folkepensionsalderen, kan du højst få et beløb, der svarer til 91 procent af højeste dagpengesats. Satser for efterløn 2020 : Pr. måned: Pr. år: Fuldtidsforsikrede (91%) 17.366 kr. 208.392 kr. Fuldtidsforsikrede (100%) 19.083 kr. 228.996 kr. Deltidsforsikrede (91%) 11.577 kr. 138.924 kr. Deltidsforsikrede (100%) 12.722 kr. 152. Hvis du er født før den 1. januar i 1954, så kan du komme på efterløn som 60 årige. Hvis du er yngre, så stiger efterløns alderen. Alderen for både efterløn og pension stiger faktisk hvert 5 år, grundet vores stigende levealder. Næste gang den stiger bliver i januar år 2020. Du kan i denne table se hvornår du kan komme på efterløn

Vær opmærksom på, at du kun har ét bundfradrag uanset antal pensioner. Du har dog mulighed for at slippe for modregning, hvis du udskyder din efterløn 2 år og derfor opfylder betingelserne for 2 års reglen - også kendt som udskydelsesreglen. Gør du det, skal din efterløn kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, der har været led i dit ansættelsesforhold De har også betydning for dig, der driver selvstændig virksomhed og er på efterløn. LÆS OM REGLERNE HER. FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM EFTERLØN OG MEDLEMSKAB. UDBETALING AF EFTERLØN; OVERGANG TIL EFTERLØN; ARBEJDE OG EFTERLØN; EFTERLØN I UDLANDET; Links. Om FTFa; Møder og arrangementer; Nyheder; Lønsikring; Presse; Konferencecenter ; Persondatapolitik; Studieliv; CVR-nr. Din efterløn kan være mindre end det, beregneren viser, hvis du i gennemsnit har haft en indtægt på mindre end 21.204 kr. (2020) om måneden (efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag) i de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder Størrelsen af din efterløn afhænger bl.a. af, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder, og hvor meget du arbejder. Du kan højst få efterløn med et beløb, der svarer til den dagpengesats, du ville være berettiget til, hvis du i stedet var ledig. Du kan få op til 19.083 kr. (2020) pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.722 kr. (2020) pr. måned, hvis.

Efterløn & Pension Læs om modregning af pension i - HK

Jeg skal (snart) på efterløn » Få overblikket her - HK

Gratis a-kasse Medlemskab og kontingent når du har fritidsjob Bliv medlem af 3F som lærling eller elev Velkommen til 3F Velkommen til 3F's a-kasse Skift til 3F's a-kasse Forskel på dagpenge og kontanthjælp Dagpenge Om dagpenge Udbetaling af dagpenge og efterløn Dagpenge- og efterlønssatser G-dage Dagpengeperiode Karantæne Supplerende dagpenge Om at arbejde i udlandet Selvstændig med Herefter skal du på efterløn. Ellers mister du retten til efterløn. Har du mistet din ret til efterløn, skal du opfylde indkomstkravet indenfor tre år for igen at få ret til at gå på efterløn. Indkomstkravet vil sige, at du skal have haft en indtægt på mindst 238.512 kroner som fuldtidsforsikret og 159.012 kroner som deltidsforsikret. Du skal fortsat betale kontingent til Metal A-kasse, når du er på efterløn. Du skal dog ikke længere betale efterlønsbidrag fra det tidspunkt, hvor du får udstedt dit efterlønsbevis. Det er ikke et krav, at du stadig er medlem af Dansk Metal, når du er på efterløn. Hvilke pligter har jeg, mens jeg modtager efterløn? Når du er på efterløn, skal du give Metal A-kasse besked, hvis.

Hk kontingent ved efterløn - dit a-kassekontingen

 1. Efterløn er en dansk velfærdsordning, der via overførselsindkomst giver mulighed for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 5 år før folkepensionsalderen nås. For de nuværende ældre er efterlønsalderen 60 år, men ifølge tilbagetrækningsreformen, som blev vedtaget ved lov den 21. december 2011, vil efterlønsperioden gradvis blive afkortet fra 5 til 3 år
 2. Hvis du er medlem af HKKFs a-kasse kan vi hjælpe dig, når du er ledig, og vi kan give dig gode råd, hvis du overvejer at gå på efterløn. Kontakt os på aks@hkkf.dk eller 86 82 61 88. Vi har åbent mandag-tirsdag 9.00-12.00, onsdag lukket, torsdag 9.00-14.00, fredag 9.00-12.0
 3. Jeg ønsker at gå efterløn Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du udfylde og indsende en ansøgning om efterløn (AR 283). Vi anbefaler, at du sender ansøgningen i god tid - gerne et par uger før, du vil på efterløn
 4. På disse sider kan du læse om reglerne for at kunne gå på efterløn, hvordan efterlønssatsen beregnes, hvad der skal modregnes i efterlønnen og meget mere. Reglerne er mange og er beskrevet i hovedtræk. Du er derfor altid velkommen til at kontakte dit lokale a-kassekontor vedrørende netop din ret til efterløn
 5. Få nedsat kontingent. Hvis du går på efterløn og stopper med at arbejde som sygeplejerske, bliver det billigere at være medlem af DSR. > Læs vejledning til ændring af kontingent Seniorsammenslutningen. Selvom du går på efterløn, kan du sagtens blive ved med at dyrke din sygeplejefaglighed i DSR's Seniorsammenslutning. > Læs om mulighederne i Seniorsammenslutningen Seniorordninger.
 6. HK's a-kasse hjælper dig når du skal på efterløn. Prøv efterlønsberegneren og beregn hvordan din økonomi ser ud, når du skal på efterløn Hvis du er medlem af HKs A-kasse, kan du få efterløn. Se hvad du kan få udbetalt i efterløn og find alt information om de aktuelle satser og regler her. Ring til HK's fagforening . Når du har spørgsmål til ansættelsesvilkår, kontingent.
 7. Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at kunne gå på efterløn. Se her, hvornår du kan gå på efterløn. Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at gå på efterløn? Du skal være medlem af en dansk a-kasse. Du skal have nået efterlønsalderen. Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest startet betalingerne, da du.

Efterloen og frivilligt arbejde - HK

Der er flere økonomiske fordele ved at blive længere på arbejdsmarkedet og dermed vente med at gå på efterløn: Du kan opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats, du får et lempeligere pensionsfradrag, og du får mulighed for at optjene en skattefri præmie. De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Med et efterlønsbevis er du også sikret ret til. Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension, hvis du opfylder følgende betingelser. Regler for efterløn: Du skal være nået din efterlønsalder; Du skal opfylde to anciennitetskrav: 30 års medlemskab af en a-kasse samt et tilsvarende antal års indbetaling af efterlønsbidrag. Der findes dog en overgangsordning (se nedenfor). Du skal stå til rådighed for. Mit HK er din indgang til dit medlemskab. Her finder du kurser, dilemmaspil, lønstatistik, publikationer, udfylder dagpenge- efterlønskort og meget andet. Vi arbejde hårdt på at få alle digitale ender til at mødes i den nye løsning, men for en periode vil flg. service stadig ligge her: Mine kurser; Breve fra HK; Kommunal / Stat lønforsikring . ANSVAR: De resultater, beregninger og gode. Kontingent for medlemmer på efterløn. pr. kvartal 2020; Fuld tid - på efterløn 1.467,00: Deltid - på efterløn. 1.116,00 Kontingent for seniormedlemmer. pr. kvartal 2020; For medlemmer over 65 år. 411,00 Hvor meget betaler man til a-kassen? Og hvor meget går til staten? Hvad består kontingentet af (eksempel med fuldtidsforsikret medlem) pr. kvartal 2020; Statsbidrag. 1.056,00: ATP. 21.

Du skal huske på, at kontingenter kan trækkes fra i skat efter gældende regler. Selvstændige betaler fuldtidskontingent. Fagforening og a-kasse - i arbejde ; Fuldtidsarbejdende og fuldtidsforsikret uden efterløn (30 timer om ugen eller derover, fleksjob før 2013 betragtes som fuldtid) 875 kr. Fuldtidsarbejdende og fuldtidsforsikret med efterløn (30 timer om ugen eller derover, fleksjob. Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. Du kan i særlige situationer også optjene skattefri præmie af de arbejdstimer du har efter at du er gået på efterløn. Du optjener en præmie, hver gang du arbejder 481 timer. Hvor meget får jeg i skattefri præmie? En præmieportion er fra 1. januar 2020.

Hvor meget du kan få i efterløn, kommer an på, hvornår du går på efterløn. Der er forskel på, hvad du kan få udbetalt, når du er 60 år eller 62 år. Hvis du vil vide præcis, hvad du kan få i efterløn og hvornår, så kontakt din lokale afdeling og få at vide, hvilke muligheder du har Du kan højst få i alt 12 præmieportioner, svarende til 5.772 løntimer. Det svarer til, at du kan optjene skattefri præmie i tre år. Dermed kan præmien blive på højst 163.008 kroner, som du få skattefrit efter tre år. Altså en ekstra bonus ved at blive på arbejdsmarkedet i tre år, selvom du kunne have gået på efterløn Du kan få økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn. Det kræver dog, at du er født før 1. juli 1959 og opfylder den såkaldte udskydelsesregel: Du skal arbejde et vist omfang og vente med at gå på efterløn til højst tre år før folkepensionsalderen. Arbejdet skal svare til ca. 30 timer om ugen for fuldtidsforsikrede lønmodtagere Er du tilmeldt efterlønsordningen, og har du opbrugt din ret til dagpenge, efter at du er fyldt 50 år, skal du ikke opfylde det almindelige beskæftigelseskrav for at kunne komme på efterløn. Vælger du at blive fritaget for at betale kontingent, bortfalder denne ordning, og du skal igen opfylde beskæftigelseskravet for at kunne komme på efterløn Har efterlønsbevis, men er ikke gået på efterløn ; Krifa Basis og a-kasse: 512 kr. Krifa Plus og a-kasse: 612 kr. A-kasse: 373 kr. Modtager efterløn ; Krifa Basis og a-kasse: 507 kr. Krifa Plus og a-kasse: 607 kr. A-kasse: 368 kr. Nedsat kontingent til a-kassen ; Fagforening og a-kasse: 240 kr. Fagforening og a-kasse + efterlønsbidrag.

HK Seniorer for dig der er på pension eller efterløn - HK

På efterløn har du mulighed for at arbejde ubegrænset - dog medfører arbejdet fradrag i din efterløn. Læs mere: Overgang til efterløn. Når du er på efterløn. Skattefri præmie. Hvis du har udskudt din overgang til efterløn, har du mulighed for at få beregnet og udbetalt den skattefri præmie. Hvor lang tid du skal have udskudt din efterløn, afhænger af din alder. Præmien. Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn; Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere; Selvstændig virksomhed og efterløn; Udland og efterløn; Pligter, når du modtager efterløn; Fleksydelse. Tilmelding til fleksydelsesordningen; Udmeldelse/gentilmelding til fleksydelsesordningen ; Udbetaling af fleksydelse; Delpension; Seniorjobordning Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse eller ledighed. Betingelserne er stort set de samme, som for at få et efterlønsbevis. På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl enten i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du om

Kontingent og priser på medlemskab - Beregn din pris her - HK

Prisen for dit medlemskab afhænger af, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret, og om du ønsker at betale til efterløn. Medlemskab. Husk at tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice, så du slipper for et gebyr på 50 kroner. Gebyret pålægges ved betaling af kontingent via girokort fra 2. kvartal af 2018 HK har 6.135 efterlønnere i dag. Men ser man på fremtiden, kan billedet ændre sig. I 2011 var der over en million a-kassemedlemmer, der betalte til efterlønsordningen. Men på grund af aftalen fik danskerne mulighed for at træde ud af ordningen for altid, og få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. I dag er der 360.600 medlemmer af. Du kan trække efterlønsbidraget fra i skat ligesom dit øvrige a-kasse kontingent. Efterlønsordningen giver mulighed for: efterløn - det vil sige tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet; skattefri præmie (den maksimale skattefrie præmie er i 2020 på 164.880 kr.) seniorjob - læs mere om seniorjob her; fleksydelse; Du kan læse mere om efterlønsordningen her. Hvordan du. Aldersgrænser for efterløn og folkepension Her kan du se den lovfastsatte efterløns- og folkepensionsalder og dermed, hvor længe du kan være på efterløn. Din individuelle efterlønsalder kan være højere, end det fremgår nedenfor. For at have ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen, skal du have været medlem og betalt. Fleksibel efterløn og tilbagetrækningsreformen Sidst redigeret den 14.01.2020 Fleksibel efterløn Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at man kan kombinere efterløn med arbejde, så man gradvis kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Man kan arbejde i ubegrænset omfang mod fradrag i efterlønnen

Pligter, når du modtager efterløn - borger

 1. Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født før 1956; Pligter, når du modtager efterløn; Udland og efterløn; Efterløn, hvis du er født 1956 til 30. juni 1959. Hvem kan få efterløn? Efterlønnens størrelse; Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn; Selvstændig virksomhed og efterløn
 2. Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet. Hvornår du kan gå på efterløn afhænger af din alder. Læs mere her: Regler om overgang til efterløn. Bemærk. Du kan tidligst gå på efterløn, fra den dag vi modtager din ansøgning om efterløn. Du skal desuden være dagpengeberettiget, når du går på efterløn
 3. dst skal tjene, inden du får dit bevis/går på efterløn, for at kunne få denne sats. Alle satserne er før fradrag for dine pensioner. Vær opmærksom på, at hvis du er eller har været ledig, inden går du på efterløn, skal vi måske beregne din efterlønssats ud fra den gennemsnitlige månedsløn fra før du blev ledig. Fuldtidsforsikrede (100 %.
 4. Går du på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Og går du på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer. Ansøg om efterløn samtidig med selvstændig virksomhed (husk ) Husk at indberette Når du har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn, skal der ske fradrag for de.

Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere; Selvstændig virksomhed og efterløn; Udland og efterløn; Pligter, når du modtager efterløn; Fleksydelse. Tilmelding til fleksydelsesordningen; Udmeldelse/gentilmelding til fleksydelsesordningen; Udbetaling af fleksydelse; Delpension ; Seniorjobordning; Beregn efterløn Her kan du lave en vejledende beregning. Du får udbetalt fuld efterløn på 19.083 kr. per måned før skat for 160,33 timer eller 119,02 kr. per time. Du får tilbudt et job til 250 kr. i timen. Din samlede månedlige indtægt før skat vil være: Ved 30 timers arbejde per måned: 7.500 kr. i løn + 15.512 kr. i efterløn (130,33 timer ) = 23.012 kr. Ved 65 timers arbejde per måned: 16.250 kr. i løn + 11.346 kr. i efterløn (95. Dette kontingent betaler du som fuldtidsforsikret medlem af Metal A-kasse. Pengene går til finansiering af dagpenge ved ledighed. Kontingentet består af et statsbidrag på 348 kroner, et ATP-bidrag på 7 kroner og et administrationsbidrag på 151 kroner. Metal A-kasse opkræver beløbet og sender statsbidraget videre til statskassen

Efterlønssatser 2020 Hvornår kan jeg gå på efterløn

Efterløn Regler (2020) ⇒ Se her hvornår efterløn udbetales

 1. Se de forskellige kontingenter med og uden betaling til efterlønsordningen. Du kan trække din indbetaling til efterlønsordningen fra i skat. Læs mere om efterlønsordningen. Du skal være medlem af en a-kasse i alle årene. Er du tilmeldt efterlønsordningen, men i en periode ikke medlem af en a-kasse, vil du ikke kunne gå på efterløn. Du vil dog ikke miste pengene, men vil i stedet få.
 2. Hvis du ønsker muligheden for at gå på efterløn, skal du betale efterlønsbidrag i op til 30 år. Hvor mange år, du skal betale, afhænger af hvornår du er født. Læs mere om din aldersgruppe. I 2020 er efterlønsbidraget på 514 kr. pr. måned (342 kr. hvis du er deltidsforsikret). Husk, at du kan trække beløbet fra i skat
 3. Dit efterlønsbidrag bliver opkrævet sammen med dit kontingent til DSA. Læs mere om efterlønsbidraget. Efterløn og/ eller efterlønsbevis . På dagen hvor du når din efterlønsalder, kan du, hvis du opfylder betingelserne, enten gå direkte på efterløn eller få et efterlønsbevis. Vi sender dig et orienteringsbrev vedrørende dette omkring to måneder før, du når din efterlønsalder.
 4. Hvor meget betaler jeg i kontingent? På din profil på Mit IDA kan du se, hvilken kontingentsats du har. Hvis du ønsker at ændre i dit medlemskab, kan det også gøres på din profil. Se også spørgsmål til ændring af medlemskab. Se også IDAs kontingentsatser og reglerne for indplacering på de forskellige kontingentsatser. Kan jeg betale helårligt? Ønsker du at betale helårligt, s
 5. For at blive pensionistmedlem skal man være på efterløn, førtidspension eller pension og have under 5 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit eller intet arbejde. Bemærk, at der ikke er skattefradrag for kontingent i pensionistkategorien. Læs gerne nedenstående afsnit om Skattemæssigt fradrag. Særligt for studerende Dit første studieår gratis! For medlemmer indmeldt efter 02.03.2017 er de.
 6. dre.

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte os på mail dsa@dsa.dk, hvor du skriver, at du er studerende og beder om at blive fritaget for kontingent. Er du over 30 år, så gælder der særlige regler. Du kan kun blive kontingentfritaget, hvis du udover at opfylde ovenstående betingelser også betaler til efterlønsordningen (mens du er er kontingentfritaget skal fortsat betale efterlønsbidrag) Er du over 18, kan du få gratis kontingent på visse betingelser. Læs og søg om hvilende medlemskab. Efterløn. Efterløn fuldtid Forbund: 159,50 + afdelingskontingent A-kasse: 503,00 Efterløn: 0,00. Efterløn deltid Forbund: 138,00 + afdelingskontingent A-kasse: 386,00 Efterløn: 0,00 Pensionist. Pensionist under 65 år Forbund: 17,50 + afdelingskontingent. Pensionist over 65 år Forbund. hvis du skal gå på efterløn fra ledighed, skal du stå til rådighed helt frem til den dag, du skal på efterløn. Derudover skal du opfylde disse betingelser: Du skal have været medlem og betalt efterlønsbidrag længe nok - læs her. Du skal skriftligt ansøge om efterløn. Du kan først gå på efterløn den dag, vi har modtaget ansøgningen. Du skal være medlem af dansk a-kasse. Du.

Du kan få gratis medlemskab eller nedsat kontingent, hvis du i en periode er på dagpenge eller slet ingen indtægt har. Du kan også få nedsat kontingent, hvis du fx er på barsel eller er syg i længere tid Ved fratrædelse ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse. Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt ny indmeldelse. Medlemskort . Når du er indmeldt, modtager du et medlemskort til Personaleforeningen. Du får tilsendt et medlemskort.. Der kan godt gå lidt tid. istrationsbidrag på 151 kroner ; Spørgsmål til kontingent Har du spørgsmål til kontingent / priser på medlemskab så ring til os på: 7011 4545. Medlemskab. Få 10 % rabat på dine forsikringer . Få 10 % rabat på dine forsikringer . Få Kontante fordele med dit HK-medlemskab ; A-kasse og fagforening. Vores a-kasse og fagforening er for.

Hvorvidt du kan få efterløn, afhænger af din alder, og om du har betalt efterlønsbidrag til A-kassen længe nok (som hovedregel 30 år). Hvis du opfylder betingelserne, kan du - når du når din efterlønsalder - trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller du kan vælge at fortsætte med at arbejde på fuld tid Hvis du først har ret til efterløn på et senere tidspunkt end din efterlønsalder, har du modtaget et brev herom fra a-kassen. Du skal opfylde forskellige betingelser for at kunne gå på efterløn. Der gælder forskellige regler for forskellige aldersgrupper. Du kan se, hvad der gælder for dig ved at klikke på din årgang i skemaet her. Du kan beregne, hvor meget du får udbetalt i. • Lavere kontingent • Ret til efterløn, selvom du bliver syg • Sikring af sats • Adgang til at optjene skattefri præmie 1963 - 1966 Din efterlønsalder er 65 år. Din folkepensionsalder er 68 år. Du kan få efterløn i op til 3 år. Du kan få efterlønsbevis ved efterlønsalderen. Se side 6. Der er ingen udskydelsesregel. 1967 - Din efterlønsalder er 65 år eller derover. Din. Desuden vil der blive trukket et beløb fra i din efterløn. Beløbet svarer til det kontingent, som du normalt betaler til a-kassen. Hvis du ikke skal forsikres i det andet land, skal du fortsætte med at være medlem af a-kassen. 6. UDSENDT AF DIN DANSKE ARBEJDSGIVER TIL EØS-OMRÅDET Får du efterløn, HK MEDLEMSKAB PR. 1. SEPTEMBER 2016 Alle nævnte priser er pr. måned HK medlemskab Privat Handel Kommunal Stat Heltidsjob 437,- 440,- 431,- 455,- Deltidsjob under 30 timer om ugen 262,- 265,- 256,- 280,- Heltidsjob 901,- 904,- 895,- 919,- Deltidsjob under 30 timer om ugen 612,- 615,- 606,- 630,- 1.3 . Kontingent og dagpenge 2016 Beklager, publikationen kan ikke vises. Det kan skyldes: At brug.

kontingent, når du er gået på efterløn. Vær opmærksom på, at optjening og udbetaling af skattefri præmie også forudsætter, at du er medlem af A-kassen. Kontingentet til organisationen vil blive nedsat. Du kan vælge at indbetale til ATP, når du er på efterløn. Det koster dig 1,78 kroner per udbetalt efterlønstime. Én gang om året (inden 10. januar) kan du ændre dit valg. 5. Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere; Selvstændig virksomhed og efterløn; Udland og efterløn; Pligter, når du modtager efterløn; Fleksydelse. Tilmelding til fleksydelsesordningen; Udmeldelse/gentilmelding til fleksydelsesordningen; Udbetaling af fleksydelse ; Delpension; Seniorjobordning; Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. Gå på efterløn før folkepensionen: Du kan gå på efterløn i de sidste 3 år inden pensionsalderen. Men hvis du har en stor pensionsopsparing, medfører den store fradrag i efterlønnen. Som tommelfingerregel bliver der trukket 40.000 kr. om året for hver million, du har i pensionsdepot, når du nærmer dig efterlønsalderen

Hvornår og hvor længe du kan modtage efterløn, kan du læse meget mere om på disse sider. Du kan ligeledes få et overblik over dine muligheder for at arbejde, når du er på efterløn. I vores seneste præsentation af efterlønsmøderne kan du læse om efterlønnen fra start til slut, se eksempler på pensionsmodregning og meget mere. Efterlønsordningen - spar sammen til en fleksibel. Hvis du udskyder din overgang til efterløn - eller vælger slet ikke at gå på efterløn, kan du få en ekstra pose penge, når du når folkepensionsalderen. Det er det, vi kalder den skattefri præmie. Alt efter din alder er det forskelligt, hvor meget du skal arbejde, og hvor lang tid der skal gå efter udstedelsen af dit efterlønsbevis, før du begynder at kunne optjene timer til den. Udskydelsesreglen er opfyldt, hvis du i en periode - efter du har fået dit efterlønsbevis - venter med at gå på efterløn og samtidig arbejder et vist antal timer. Godt at vide! Fra 1. oktober 2018 kan du bruge din skattepligtige indtægt til opfyldelse af udskydelsesreglen, hvis du har haft selvstændig virksomhed. Det gælder, uanset om indtægten stammer fra arbejde som lønmodtager. Dit efterlønsbidrag bliver opkrævet sammen med dit kontingent til DSA. Læs mere om efterlønsbidraget. Efterløn og/eller efterlønsbevis. På dagen hvor du når din efterlønsalder, kan du, hvis du opfylder betingelserne, enten gå direkte på efterløn eller få et efterlønsbevis. Vi sender dig et orienteringsbrev vedrørende dette omkring to måneder før, du når din efterlønsalder. 2 Kontingent- & dagpengeforhold 2008 Kære HK-Medlem! Den skrivelse, du sidder med i hånden, er udgivet af HK/Danmark og handler om medlemskab af HK samt kontingent- og dagpengeforhold. Vi har forsøgt at give svar på de mest almindelige spørgsmål og beskrive de forskellige kontingentgrupper bedst muligt, men hvis du sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at ringe.

Nu vil de så selv lave noget, hvor det primært er folk på efterløn, som får mulighed for at skifte til tidlig pension, siger Bøgsted. Radikale Samira Nawa holder døren på klem Mens Dansk Folkeparti forventes at indtage en nøglerolle i forhandlingerne om tidlig pension, har det længe virket usandsynligt, at Radikale skulle gå med i et forlig. Støttepartiet har dog på det senest Din efterløn er sikret. Det vil sige, at du kan gå på efterløn med det samme. Men du kan også vente, og har ret til at gå på efterløn senere, også selv om du for eksempel skulle blive syg. Du skal dog stadig opfylde et indkomstkrav. Din sats er sikret. Det vil sige, at du får ret til mindst at få en efterlønssats, beregnet ud fra. Hver tiende, der er gået på efterløn, fortryder og vil gerne tilbage til arbejdsmarkedet, hvis det kunne lade sig gøre. Og faktisk havde over halvdelen af efterlønnerne planlagt at blive ved med at arbejde - men blev tvunget til at tage hul på deres otium, før de selv ønskede det. Det viser en undersøgelse foretaget af fagforbundet HK og Politiken Research blandt 3.300 HK-medlemmer. Det samme gælder, hvis du ikke kan få ret til at gå på efterløn, eller hvis du pga. store pensioner ikke kan få udbetalt din efterløn. Læs mere om betingelserne for at kunne gå på efterløn. Har du indbetalt bidrag til efterlønsordningen i mindre end et år, kan du få tilbagebetalt pengene til din NemKonto. Vær opmærksom på, at der ved udbetaling vil blive trukket skat. Har du.

 • Sound novel.
 • Bakersfield kalifornien sehenswürdigkeiten.
 • U33 244 249.
 • Unattraktive berufe.
 • Hotels san francisco.
 • Beste tante gedicht.
 • Iphone 8 fake erkennen.
 • Pt cruiser probleme.
 • Suliranin ni carlos p garcia.
 • Bilaterale cerebralparese.
 • Die eulen facebook.
 • Burghausen deutschland kommende veranstaltungen.
 • Love penguin.
 • Nelly pflaster.
 • Wehrdienstbeschädigung beihilfe.
 • Kommunales kino pforzheim öffnungszeiten.
 • Flugzeit seattle hawaii.
 • Messe hierbleiben magdeburg 2017.
 • Mini dv auf pc ohne camcorder.
 • Bones brennan in gefahr.
 • Laufrad test ab 2 jahre.
 • Soteriologische bedeutung des todes jesu.
 • Arische mädchennamen.
 • Ekattor tv.
 • Marine drive kochi.
 • Raegan revord mutter.
 • Lichtnahrung anleitung.
 • Gabelstück 1/2.
 • Schnell zusammenziehen.
 • Haus nach scheidung überschreiben.
 • Baby mit wenig geld.
 • Landkreise bayern karte pdf.
 • Skaters palace eintritt.
 • Ikg münchen.
 • Christiane wulff pwc.
 • Kindergedichte dinosaurier.
 • Suliranin ni carlos p garcia.
 • Lu likes instagram.
 • Facebook szukaj znajomych po numerze telefonu.
 • Saturday night live imdb.
 • Sommer marathon 800 sl handsender.